ਬਿਜਲਾਣੂ ਖੁਰਦਬੀਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਨਾਂ ਅਤੇ ਝਿੱਲੀਆਂ

ਤੰਦਕੁੱਕਰਾ ਜਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਅੰਗਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਸੁਕੇਂਦਰੀ ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ (ਬੂਟਿਆਂ, ਜੰਤੂਆਂ, ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਣੂ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।[1] ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨਾਂ ਯੂਨਾਨੀ μίτος, ਮਾਈਟੋਸ, ਭਾਵ "ਧਾਗਾ", ਅਤੇ χονδρίον, ਕੌਂਡਰੀਅਨ, ਭਾਵ "ਕੁੱਕਰਾ/ਕਿਣਕਾ"।[2]

ਕੋਸ਼ਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨ
Animal Cell.svg
Mitochondrion mini.svg
ਕਿਸੇ ਮਿਸਾਲੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਬਾਹਰੀ ਝਿੱਲੀ

੧.੧ ਪੋਰਿਨ

ਅੰਤਰ-ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਥ

੨.੧ ਅੰਤਰ-ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਥ
੨.੨ ਫਿਰਨੀ ਵਿੱਥ

ਲੈਮਿਲਾ

੩.੧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਿੱਲੀ
੩.੧੧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੱਦ ਦੀ ਝਿੱਲੀ
੩.੧੨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਝਿੱਲੀ
੩.੨ ਕਾਲਬ
੩.੩ ਕ੍ਰਿਸਟੀ

ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ.
ਕਾਲਬ ਦਾ ਕੁੱਕਰਾ
ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ
ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਿੰਥੇਜ਼


ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Henze K, Martin W; Martin, William (2003). "Evolutionary biology: essence of mitochondria". Nature. 426 (6963): 127–8. PMID 14614484. doi:10.1038/426127a. 
  2. "mitochondria". Online Etymology Dictionary.