ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨਿਕਲ (ਅੰਗਰੇਜੀ: Nickel) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 28 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Ni ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 58.6934 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ