ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਚੰਦਰ-ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸੀ।

ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ
ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ[1](ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੰਧ) ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ[2][3][4]
ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ
ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰੀਯੁਧਿਸ਼ਟਰ
ਵਾਰਸਜਨਮੇਜਾ
ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀਮਦਰਾਵਤੀ
ਔਲਾਦਜਨਮੇਜਾ, ਭੀਮਸੈਨ, ਸਰੁਤਸੈਨ, ਉਗਰਸੈਨ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Michael Witzel, "Early Sanskritization. Origins and development of the Kuru State". B. Kölver (ed.), Recht, Staat und Verwaltung im klassischen Indien. The state, the Law, and Administration in Classical India. München: R. Oldenbourg 1997, 27-52 [1]
  2. http://books.google.com/books?id=AL45AQAAIAAJ&q=asandh
  3. http://books.google.com/books?id=DH0vmD8ghdMC&pg=PA177
  4. H.C. Raychaudhuri (1972), p.18