ਵਰਤੋਂਸੋਧੋ

{{ਝੰਡਾ|ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ}}

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਇਤਿਆਦਿ।

ਮਿਸਾਲਾਂਸੋਧੋ

ਵਿਕੀਕੋਡ ਨਤੀਜਾ ਨੋਟਸ
{{ਝੰਡਾ|ਪਾਕਿਸਤਾਨ}}  ਪਾਕਿਸਤਾਨ
{{ਝੰਡਾ|ਭਾਰਤ}}  ਭਾਰਤ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ

  • {{ਝੰਡਾ ਤਸਵੀਰ}}, ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ