ਫੀਨਿਕਸ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਜਾਂ ਅਮਰਪਕਸ਼ੀ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ - ਜਿਹਾ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧੁੰਧਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ + 5 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਚਮਕ (ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਨ 1597 - 98 ਵਿੱਚ ਪਟਰਸ ਪਲੈਂਕਿਅਸ (Petrus Plancius) ਨਾਮਕ ਡਚ ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਗੋਲੀ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 88 ਤਾਰਾਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਅਮਰਪਕਸ਼ੀ (ਫੀਨਿਕਸ) ਤਾਰਾਮੰਡਲ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ

ਸੋਧੋ

ਅਮਰਪਕਸ਼ੀ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੀਨਿਕਸ ਕਾਂਸਟਲੇਸ਼ਨ (Phoenix constellation) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ

ਸੋਧੋ

ਅਮਰਪਕਸ਼ੀ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਂਜ ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਦੇ ਇਰਦ - ਗਿਰਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੌਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

  • ਅਲਫਾ ਫੀਨਾਇਸਿਸ (α Phoenicis)- ਇਹ ਇੱਕ K0 III ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ + 2 . 4 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ (ਚਮਕ) ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨਕਾ (Ankaa) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  • ਫੀਨਿਕਸਾਈ ਉਲਕਾ ਬੌਛਾਰ (Phoenicids meteor shower)- ਹਰ ਸਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਗੋਲਾਰਧ (ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ) ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਕਸ਼ੀ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਲਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੌਛਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।