ਭਾਰਦਵਾਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪੁਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੱ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ।