ਭੁਕਾਨਾ ਜਾਂ ਗ਼ੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿਫਵਾਂ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਫੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭੁਕਾਨੇ ਰਬੜ, ਲੇਟੈਕਸ, ਨੀਓਪਰੀਨ ਜਾਂ ਨਾਈਲਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭੁਕਾਨੇ ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲੂਸਾਂ (ਬਲੈਡਰਾਂ) ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਭੁਕਾਨੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੁਕਾਨੇ ਜਨਮਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਬੜ ਦੇ ਭੁਕਾਨੇ ਦੀ ਕਾਢ 1824 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਫ਼ੈਰਾਡੇ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।[1]

ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋਸੋਧੋ

"Reader's Digest: Stories Behind Everyday Things"; New York: Reader's Digest, 1980.

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ

  1. Swain, Heather (2010) These Toys: 101 Clever Creations Using Everyday Items Penguin, 2010