ਮੈਂਗਨੀਜ਼ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Manganese) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 25 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ Mn ਨਾਲ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 54.938045 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਸੋਧੋ