ਯਥਾਰਥਵਾਦ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: