ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।