ਰੁਕਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ

ਰੁਕਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ( Persian: رکن‌الدین فیروز ਰੁਕਨ-ਅਲ-ਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ (ਮੌਤ 19 ਨਵੰਬਰ 1236), 1236 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਦਾਊਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ, ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਭੈਣ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਰੁਕਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ
ਰੁਕਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਕੇ
ਚੌਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ 1236 – ਨਵੰਬਰ 1236
ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰੀਇਲਤੁਤਮਿਸ਼
ਵਾਰਸਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ
ਜਨਮਅਗਿਆਤ
ਮੌਤ19 ਨਵੰਬਰ 1236
ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ
ਦਫ਼ਨ
ਸੁਲਤਾਨ ਘੜੀ, ਦਿੱਲੀ
ਪਿਤਾਇਲਤੁਤਮਿਸ਼
ਮਾਤਾਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਨ
ਧਰਮਇਸਲਾਮ