ਸੰਯਮ ਬਾਗਾ

ਮੇਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਯਮ ਬਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਢੋ।

ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਫ਼ਰਾਂਸ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ।