ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਸਲਾਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਸਲਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।    

ਸਲਾਵ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਲਾਵੀ ਲੋਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ :Slavic peoples ) ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ , ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸਲਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਕਸਰ 'ਇਕ' ਜਾਂ ਇਚ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਲੋਕ, ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਲਗਾਰੀ, ਸਰਬੀ, ਚੈੱਕ, ਸਲੋਵੀਨੀਆ, ਬੈਲਾਰੂਸੀ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਲਾਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਗ ਸਲਾਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ