ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ।

ਸ਼ੈਵ ਮੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ