ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ੩ ਸਤੰਬਰ ੧੮੮੯ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ੧੯੨੯ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਸੀ।

ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਆਰੰਭਿਕ ਜੀਵਨਸੋਧੋ

ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਵ ਸਾਧੂਅੰਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਣਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸਾਈ ਸਕੁਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਿਖਣ ਭੇਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਇਬਲ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਹਮਣੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰੈਲ ਪਟਰੀ ਉੱਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤਮਦਾਹ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਸਦੇ ਛਿਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਇਆ।