ਸਿਲੀਕੋਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Silicon) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 14 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Si ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 28.0855 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਸੋਧੋ