ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਸੂਚੀਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕਸੋਧੋ