ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

|-
|[[ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ]]
|ਅਮਰ
|Amar
|-
|[[ਤੱਬੂ]]
|ਸ਼ਾਲੂ
|Shalu
|-
|ਅਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 
|ਗੁਲ ਬਲੋਚ
|Gul Baloch
|-
|ਰਜਤ ਕਪੂਰ
|ਯੂਸਫ਼ ਜਇਦ ਹੁਸੈਨ
|Yusuf Zayed Husain
|-
|[[ਦਿੱਵਿਆ ਦੱਤਾ|ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ]]
|ਕੀਤੂ
|Kitu
|-
|ਚੇਤਨਾ ਦਾਸ
|ਅਮਰ ਦੀ ਮਾਂ
|Amar's mother
|}