ਗੁਇਆਨੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਗੁਇਆਨੇ (Las Guayanas) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਗੁਇਆਨੀ ਮੁਲਕ

ਕਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ: