ਜੇਠ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ: ज्येष्ठ, ਨੇਪਾਲੀ: जेठ ਜਾਂ ज्येष्ठ) ਹਿੰਦੂ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲੀਅਨ ਕਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਨਿਰੁਕਤੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਜੀਤ ਬਾਸੀ ਅਨੁਸਾਰ: "ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ 'ਜੇਠ' ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਥਾਂ............ਥਾਂ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਿਨ ਸੋਧੋ

ਮਈ ਸੋਧੋ

ਜੂਨ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ