ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ।[1]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ