ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਲਾਤੀਨੀ "ਬੱਚੇਦਾਨੀ", ਬਹੁਵਚਨ ਉਤੇਰੀ) ਜਾਂ ਕੁੱਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨ-ਜਵਾਬਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗ ਪ੍ਰਜਨਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫੰਡੁਸ, ਫੈਲੋਪਾਈਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪੈਰਾਮੇਸਨਫ੍ਰੀਕ ਨਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਪਲੈਕਸ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇਦਾਨੀ
Figure 28 02 01.JPG
Image showing different structures around and relating to the human uterus.
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯੂਨਾਨੀὑστέρα (hystéra)
ਧਮਣੀOvarian artery, uterine artery
ਸ਼ਿਰਾUterine veins
ਲਿੰਫ਼Body and cervix to internal iliac lymph nodes, fundus to para-aortic lymph nodes, lumbar and superficial inguinal lymph nodes.
PrecursorParamesonephric duct
TAA09.1.03.001
FMAFMA:17558
ਅੰਗ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੂਲ ਗਰਭ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਣਤਰਸੋਧੋ

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪੇਲਵੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬਲੈਡਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਿਗਮਾਓਡ ਕੌਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 7.6 ਸੈ. (3.0 ਇੰਚ) ਲੰਬਾ, 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (1.8 ਇੰਚ) ਵਿਆਪਕ (ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ) ਅਤੇ 3.0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (1.2 ਇੰਚ) ਮੋਟਾ ਹੈ।[1][2] ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਲਗ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਫੰਡਸ - ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਰਪੁਸ (ਸਰੀਰ), ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋਪੇਲਵਿਕ ਫਾਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੱਬੋਸੈਵੀਕਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਯੋਜਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਲਿਗਾਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਟੇਰੋਸਰਕਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੀਟੋਨਿਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ-ਵਾਂਗ ਗੁਣਾ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।[3]

 
ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾ ਖੇਤਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾਸੋਧੋ

 
Uterus covered by the broad ligament

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਲਵਿਕ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ, ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਜਨਿਟਿ ਰੈਜੈਸਟ੍ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਕ ਤੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਿਓਟੋਨਿਅਲ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅੜਿੱਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।[4]

ਵੱਡੇ ਲੀਗਾਮੈਂਟਸਸੋਧੋ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਲ ਲੀਗਾਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਹਨ:

Name From To
Uterosacral ligament Posterior cervix Anterior face of sacrum
Cardinal ligaments Side of the cervix Ischial spines
Pubocervical ligament[4] Side of the cervix Pubic symphysis

ਖੂਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨਸੋਧੋ

 
Vessels of the uterus and its appendages, rear view.
 
Schematic diagram of uterine arterial vasculature seen as a cross-section through the myometrium and endometrium.

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਧਮਣੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਧਮਣੀਦਾਰ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਸਟੋਮੋਟਿਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਐਨਟ੍ਰੋਮੋਸਿਸ ਤੋਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਰਵ ਸਪਲਾਈਸੋਧੋ

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ T11 ਅਤੇ T12 ਹਨ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਈਪੋੈਸਰੀਕ ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਕਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਰਸੀਮੈਪਸ਼ੀਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਤੰਤਰੀ ਨਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਚਿੱਤਰਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Manual of Obstetrics. (3rd ed.). Elsevier 2011. pp. 1–16.
  2. Donita,, D'Amico, (2015). Health & physical assessment in nursing. Barbarito, Colleen, (3rd ed.). Boston: Pearson. p. 645. ISBN 9780133876406. OCLC 894626609. 
  3. Gray's Anatomy for Students, 2nd edition
  4. 4.0 4.1 The Pelvis University College Cork Archived from the original on 2008-02-27

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ