ਬੈਬਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
en-N This user has a native understanding of English.
hi-N इस सदस्य को हिन्दी का मातृभाषा के समान ज्ञान है।
pa-2 ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।
zh-2 这位用户的中文达到中级水平
sa-1 एषः सदस्यः सरल-संस्कृतेन लेखितुं शक्नोति ।
es-1 Esta persona tiene un conocimiento básico del español.
gu-1 આ સભ્યને ગુજરાતીનું પ્રાથમિક કક્ષાનું જ્ઞાન છે.
ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਪਂਜਾਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਪਰ ਵੀ ਲੇਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।