ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਇਰਾਨ ਦੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਲੋਕ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਦੁਲਿੰਗੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।