ਹਿੰਦ ਅਧਿਐਨ (Indology), ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗਰੰਥਾਂ, ਇਤਹਾਸ, ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦ ਅਧਿਐਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੋਧੋ

ਭਾਰਤੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ === ਸਮਕਾਲੀ Indologists ===

  • ਵੇਂਡੀ ਡੌਨੀਗਰ (1940-) [[ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਸਕੂਲ] ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ] ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ Mircea Eliade ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ