1430 43 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ 1430 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਸਦੀ: 14ਥੀ ਸਦੀ15ਵੀਂ ਸਦੀ16ਵੀਂ ਸਦੀ
ਦਹਾਕਾ: 1400 ਦਾ ਦਹਾਕਾ  1410 ਦਾ ਦਹਾਕਾ  1420 ਦਾ ਦਹਾਕਾ  – 1430 ਦਾ ਦਹਾਕਾ –  1440 ਦਾ ਦਹਾਕਾ  1450 ਦਾ ਦਹਾਕਾ  1460 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਸਾਲ: 1427 1428 142914301431 1432 1433

ਘਟਨਾਸੋਧੋ

ਜਨਮਸੋਧੋ

ਮਰਨਸੋਧੋ