"ਮਾਰਕ ਰੂਫ਼ਾਲੋ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox person | name = ਮਾਰਕ ਰੂਫ਼ਾਲੋ | image = Mark Ruffalo June 2014.jpg | caption = 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਰੂਫ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox person | name = ਮਾਰਕ ਰੂਫ਼ਾਲੋ | image = Mark Ruffalo June 2014.jpg | caption = 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਰੂਫ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)