ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਉਗਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।[1] ਮਸਲਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੱਕ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਗ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਪੱਕਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੀ ਫਸਲ

ਜਦੋਂ ਤੋਂਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਕਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਮੌਸਮ, ਧਰਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।[2]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ

ਸੰਦਰਭਸੋਧੋ

  1. Cases in the Supreme Court of Pennsylvania, pp. 373, Lawyers' Co-operative Publishing Company, 1904, ... In the latest dictionary, published in 1880, a 'crop' is defined as 'the top end or highest part of anything, especially of a plant; also that which is cropped, cut, or gathered from a single field, or of a single kind of grain or fruit, or in a single season; especally the valuable product of what is planted in the earth; fruit; harvest' ...
  2. Bread, Beer and the Seeds of Change: Agriculture's Impact on World History, Thomas R. Sinclair, Carol Janas Sinclair, pp. 2, CABI, 2010, ISBN 9781845937058, ... From the early days of society, the seasonal cycles of crop growth determined the rhythm of life with rituals and ceremonies at sowing, harvest, and during the dark times of midwinter when food became scarce ...