"ਵਾਯੂਜੀਵੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
clean up using AWB
ਛੋ (Charan Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਵਾਯੁਜੀਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਯੂਜੀਵੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ)
ਛੋ (clean up using AWB)
'''ਵਾਯੂਜੀਵੀ ਜੀਵ''' ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚ ਅਤੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। <ref>{{DorlandsDict|one/000002016|aerobe}}</ref>
== ਕਿਸਮਾਂ==
=== ਮਜਬੂਰ ਵਾਯੂਜੀਵੀ===
ਇਹ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
===ਸੂਖਮ- ਏਰੋਫਿਲਿਕ===
ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਦੋਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲੋਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਭਧ ਹੋਵੇ।
=== ਏਰੋਟੌਲੇਰੈੰਟ ਅਨਾਰੋਬ===
ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।