ਜੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ)

ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

J ਆਈ.ਐਸ.ਓ (ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਬੇਸਿਕ ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ /ˈ/ ਜਾਂ ਜੇਯ ਹੈ।/ˈ/;[1][2] ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਯੋਦ (/ˈjɒd/ ਜਾਂ /ˈjd/) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "J", Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989)
  2. "J" and "jay", Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993)