ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ 1773 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ
حاکمیت شرکت بر هند
Colony established by the East India Company and regulated by the British parliament.
1757–1858
ਝੰਡਾ Coat of arms
ਨਾਅਰਾ
Auspicio Regis et Senatus Angliae
"By command of the King and Parliament of England"
ਰਾਜਧਾਨੀ Calcutta
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ English, Persian, and others
Political structure Colony administered by the East India Company and regulated by the British parliament.
Governor-General
 •  1774–75 Warren Hastings (first)
 •  1857–58 Charles Canning (last)
ਇਤਿਹਾਸ
 •  Battle of Plassey 10 May 1757
 •  Treaty of Allahabad 1765
 •  Treaty of Seringapatam 1792
 •  Treaty of Bassein 1802
 •  Treaty of Yandabo 1826
 •  Treaty of Lahore 1846
 •  Government of India Act 2 August 1858
ਮੁਦਰਾ Rupee
ਸਾਬਕਾ
ਅਗਲਾ
Mughal Empire
Kingdom of Mysore
Maratha Empire
Sikh Empire
Principality of Bengal
Ahom kingdom
British Raj
Straits Settlements
ਹੁਣ  Bangladesh
 India
 Malaysia
 Myanmar
 Pakistan
 Singapore ਦਾ ਹਿੱਸਾ
Warning: Value specified for "continent" does not comply