ਕੇ. ਐਸ. ਮੱਖਣ (ਜਨਮ: 11 ਅਗਸਤ 1975) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਸੂਤਰਸੋਧੋ