ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।[1] ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਨੈਤਿਕ, ਸੁਆਰਥੀ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ "ਪਾਪੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[2]

ਹੇਅਰਨੇਮਸ ਬੋਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਘਾਤਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸੋਧੋ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ " ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ- sunjo ਤੋਂ। ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਦੇ ' sons, sont-is (ਦੋਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ- 'ਅਪਰਾਧ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ, ਕੁਕਰਮ'।[2]

ਬਹਾਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਸੋਧੋ

ਬਹਾਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹਾਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਰੱਬ), ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, "ਪਾਪ ਕਰਨਾ" ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ “ਅਟੱਲ ਸਵੈ” ਦੀ ਬਹਾਵੀ ਧਾਰਣਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਬਹਾਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ “ਦੁਸ਼ਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

ਸੋਧੋ

ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ੈਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।[3][4] ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜਾਂ ਮੂਲ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"[5]

 1. ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ
 2. ਅਰਹਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
 3. ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
 4. ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
 5. ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

ਸੋਧੋ

ਪਾਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।[6] ਈਸਾਈ ਹੈਮਰਟੋਲੋਜੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਬਾਈਬਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।[7] ਈਸਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਸੰਤ ਅਗਸਤੀਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।[8][9]

ਅਸਲ ਪਾਪ

ਸੋਧੋ
 
ਇੱਕ ਸਿਸਟੀਨ ਚੈਪਲ ਫਰੈਸਕੋ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਇਸਲਾਮ

ਸੋਧੋ

ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ (ਅੱਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।[10] ਇਸਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਨਾਮ (ਨਰਕ) ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
 1. "sin". Oxford University Press. Archived from the original on 4 ਜੁਲਾਈ 2017. Retrieved 28 August 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 2. 2.0 2.1 "sin". Oxford English Dictionary. Retrieved 16 September 2013.
 3. Warner, Brad (2003). Hardcore Zen: Punk Rock, Monster Movies & the Truth About Reality. Wisdom Publications. pp. 144. ISBN 0-86171-380-X.
 4. Warner, Brad (2010). Sex, Sin, and Zen: A Buddhist Exploration of Sex from Celibacy to Polyamory and Everything in Between. New World Library. pp. 72. ISBN 978-1-57731-910-8.
 5. "Buddhism: Major Differences". Buddha Dharma Education Association. Retrieved May 13, 2013.
 6. Rahner, p. 1588
 7. Sabourin, p. 696
 8. Contra Faustum Manichaeum, 22,27; PL 42,418; cf. Thomas Aquinas, STh I–II q71 a6.
 9. Mc Guinness, p. 241
 10. "Oxford Islamic Studies Online". Sin. Oxford University Press. Archived from the original on 2018-01-16. Retrieved 2020-05-25.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ

ਸੋਧੋ