ਹਿੰਦ-ਇਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ

(ਹਿੰਦ-ਇਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਹਿੰਦ-ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਤਮ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਉਪਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ:

ਹਿੰਦ-ਈਰਾਨੀ
ਆਰੀਅਨ
ਭੂਗੋਲਿਕ
ਵੰਡ
ਦੱਖਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਗੀਕਰਨਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ
  • ਹਿੰਦ-ਈਰਾਨੀ
ਪਰੋਟੋ-ਭਾਸ਼ਾProto-Indo-Iranian
Subdivisions
ਆਈ.ਐਸ.ਓ 639-5iir
Glottologindo1320
The approximate present-day distribution of the Indo-European branches of Eurasia:      ਹਿੰਦ-ਈਰਾਨੀ
A basic chart of the Indo-Iranic languages

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ