ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਖੇਤਰ ਹਨ; ਮੁੱਖ-ਨਗਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਸਮਾਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਛੇ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਰਾਜਖੇਤਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵੀ ਮੈਜੂਦ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰਫ਼ੋਕ ਟਾਪੂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਬਸਤੀਆਂ/ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖਦੀਪੀ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਸੋਧੋ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਨਕਸ਼ਾ
 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ[1]
Flag ਰਾਜ/ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ISO[2] ਡਾਕ ਕਿਸਮ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ) ਅਬਾਦੀ ਖੇਤਰਫਲ (ਕਿ.ਮੀ.²)
ਐਸ਼ਮੋਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀਅਰ ਟਾਪੂ ਬਾਹਰੀ (ਪੱਛਮੀ ਟਾਪੂ) 0 199
  ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰਾਜਖੇਤਰ ਬਾਹਰੀ (ਮੌਸਨ ਸਟੇਸ਼ਨ) 1,000 5,896,500
  ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਖੇਤਰ ACT AU-ACT ACT ਰਾਜਖੇਤਰ ਕੈਨਬਰਾ 358,894 2,358
  ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਪੂ CX ਬਾਹਰੀ ਫ਼ਲਾਇੰਗ ਫ਼ਿਸ਼ ਕੋਵ 1,493 135
  ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂ CC ਬਾਹਰੀ ਪੱਛਮੀ ਟਾਪੂ 628 14
ਕੋਰਲ ਸਾਗਰ ਟਾਪੂ ਬਾਹਰੀ (ਵਿਲਿਸ ਟਾਪੂ]]) 4 10
ਹਰਡ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਮਿਕਡਾਨਲਡ ਟਾਪੂ HM ਬਾਹਰੀ (ਐਟਲਸ ਕੋਵ) 0 372
ਜਾਰਵਿਸ ਖਾੜੀ ਰਾਜਖੇਤਰ JBT ਰਾਜਖੇਤਰ (ਜਾਰਵਿਸ ਖਾੜੀ ਪਿੰਡ) 611 70
  ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ NSW AU-NSW NSW ਰਾਜ ਸਿਡਨੀ 7,238,819 800,642
  ਨਾਰਫ਼ੋਕ ਟਾਪੂ NF ਬਾਹਰੀ ਕਿੰਗਸਟਨ 2,114 35
  ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਖੇਤਰ NT AU-NT NT ਰਾਜਖੇਤਰ ਡਾਰਵਿਨ 229,675 1,349,129
  ਕਵੀਨਜ਼ਲੈਂਡ Qld AU-QLD QLD ਰਾਜ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 4,516,361 1,730,648
  ਸਾਊਥ ਆਸਟਰੇਲੀਆ SA AU-SA SA ਰਾਜ ਐਡੀਲੇਡ 1,644,642 983,482
  ਤਸਮਾਨੀਆ Tas AU-TAS TAS ਰਾਜ ਹੋਬਾਰਟ 507,626 68,401
  ਵਿਕਟੋਰੀਆ Vic AU-VIC VIC ਰਾਜ ਮੈਲਬਰਨ 5,547,527 227,416
  ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ WA AU-WA WA ਰਾਜ ਪਰਥ 2,296,411 2,529,875

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. References and details on data provided in the table can be found within the individual state and territory articles.
  2. ISO 3166-2:AU (ISO 3166-2 codes for the states and territories of Australia)