<< ਜਨਵਰੀ >>
ਐਤ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
2023

23 ਪੋਹ ਨਾ: ਸ਼ਾ:

7 ਜਨਵਰੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ 358 (ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 359) ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਕਿਆ ਸੋਧੋ

ਜਨਮ ਸੋਧੋ

 
ਏਲੀਏਜ਼ਰ ਬੇਨ-ਯੇਹੂਦਾ
 
ਸ਼ੋਭਾ ਡੇ
 
ਇਰਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ
 
ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ

ਦਿਹਾਂਤ ਸੋਧੋ

 
ਬਿਮਲ ਰਾਏ