<< ਦਸੰਬਰ >>
ਐਤ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2021

'31 ਦਸੰਬਰ' ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ 365ਵਾਂ(ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 366ਵਾਂ) ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 'ਸੋਮਵਾਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ '16 ਪੋਹ' ਹੈ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਵਸਸੋਧੋ

  1. ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ - ਅਮਰੀਕਾ।
  2. ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਿਸਪੋਰਸ ਨਗ ਬਾਗਗ ਟਾਉਨ, ਰਜੀਲ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼ (ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ।
  3. ਨੋਵੀ ਈਡਵਰਹ - ਰੂਸ।
  4. ਓਅਮਿਸਕਾ(Ōmiska) - ਜਪਾਨ।
  5. ਹੋਗਮਾਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ "ਔਲਡ ਯੀਅਰਜ਼ ਨਾਈਟ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ।

ਵਾਕਿਆਸੋਧੋ

ਜਨਮਸੋਧੋ

ਦਿਹਾਂਤਸੋਧੋ