ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ (پچھمی پنجابی) ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ (شاہ مکھی پنجابی) ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ (پاکستانی پنجابی) ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ