Shortcuts:
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ੇ
ਪੱਧਰ 1     ਪੱਧਰ 2     ਪੱਧਰ 3


This page requires translation.   ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਇਹ ਲੇਖ ਇੰਗਲੀਸ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ 1000 ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।


ਲੋਕ (133 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਕਲਾਕਾਰ (10 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਲੇਖਕ (18 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ (10 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਫਿਲਮਕਾਰ (4 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਵਪਾਰੀ (1 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਖੋਜੀ (8 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ (20 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਗਣਿਤਕਾਰ (10 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ (16 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ (10 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ (26 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਇਤਿਹਾਸ (71 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਜਨਰਲ (5 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Prehistory to post-classical history (30 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ (22 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ (8 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (6 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਭੂਗੋਲ (92 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

General (1 ਸਫ਼ਾ)ਸੋਧੋ

Human geography (51 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ (10 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Hydrological features (18 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Terrestrial features (12 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ (56 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

General (4 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Artistic movements (6 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (9 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਸਾਹਿਤ (11 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਸੰਗੀਤ (9 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Performing arts (9 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Visual arts (8 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਧਰਮ (60 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਫਿਲਾਸਫੀ (22 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਧਰਮ (15 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Specific religions (23 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (54 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

General (18 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Recreation and entertainment (13 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Food and drink (23 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (141 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

General (8 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Social issues (29 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਭਾਸ਼ਾ (28 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਮੀਡੀਆ (7 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (26 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ (29 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (14 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ (39 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਬੀਮਾਰੀ (22 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (13 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Pharmaceuticals (4 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਵਿਗਿਆਨ (193 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

General (4 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Astronomy (26 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ (66 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Chemistry (33 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Earth science (23 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Physics (41 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ (108 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

General (5 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਊਰਜਾ (10 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (6 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Mechanical and structural engineering (18 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਆਵਾਜਾਈ (6 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Computing and information technology (6 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Optical (5 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Media and communication (9 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Navigation and timekeeping (9 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਹਥਿਆਰ (9 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Material and chemical (12 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Food and health (7 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

Space (6 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ

ਗਣਿਤ (53 ਸਫ਼ੇ)ਸੋਧੋ